Jag vill bli mentor åt en elev! 

One:1 Mentorprogram: Jag vill engagera mig långsiktigt och följa en ungdom! Tidsåtagande: 8-12 h per kalenderår.

Kan jag bli mentor?

- Är du över 23 år?

- Kan du visa utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola?

- Har du ett genuint intresse för våra ungdomar? 

- Är du villig att vara mentor i minst 1 år?


Om du har svarat ja på alla frågor så är du välkommen att göra en intresseanmälan!

Hur går det till? 

- Gör en intresseanmälan

- Utbildning

- Matchning med adept


Ansökan är öppen för vårterminen 2024! 

Gör en intresseanmälan och få en inbjudan till kommande utbildningstillfällen! 

TILLSAMMANS INSPIRERAR VI SVERIGES FRAMTIDA STJÄRNOR!

Jag vill inspirera en klass långsiktigt!

Följ en hel klass under hela mellan- och högstadiet! Tidsåtagande: 2-6 h per kalenderår.

Kan jag engagera mig?

- Är du över 23 år?

- Kan du visa utdrag ur belastningsregistret för arbete i skola?

- Har du ett geniunt intresse för våra ungdomar?

- Är du villig att följa klassen i minst 2 år?


Om du har svarat ja på alla frågor så är du välkommen att göra en intresseanmälan!

Hur går det till? 

- Gör en intresseanmälan

- Inspirera elever!